Information om Sibyllakedjans roll och ansvar i relation till nya coronaviruset Covid-19 | Sibylla.se

Information om Sibyllakedjans roll och ansvar i relation till nya coronaviruset Covid-19

2020-03-13

Mot bakgrund av rådande situation gällande utbrottet av nya coronaviruset så påverkar det oss alla på olika sätt. Våra tankar går främst till alla de som direkt påverkas av det gällande utbrottet.

Inom Sibyllakedjan prioriterar vi i första hand hälsan hos våra medarbetare och gäster och gör därför det vi kan för att ta vårt ansvar för att förhindra fortsatt spridning. Vi bevakar utvecklingen och följder de rekommendationer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter. Vi vidtar även åtgärder i enlighet med branschorganisationen Visitas rekommendationer för besöksnäringen.

Sibylla-kedjan har sedan en tid tillbaka vidtagit flera försiktighetsåtgärder. Bland annat har vi skärpt och utökat våra rengöringsrutiner ytterligare. Vi prioriterar rengöringen av alla kontaktytor och framförallt rengöring av kontaktytor som ex dörrhandtag, kortterminaler, toaletter och tillbehörsstationer.

För närvarande håller Sibyllakedjans restauranger öppet som vanligt. En situation som kan förändras ifall vi får direktiv från myndigheter eller att vi måste göra en annan bedömning. Sibyllakedjans olika restauranger kan också lokalt besluta om att hålla stängt om den lokala situationen kräver det.

Vi håller oss ständigt uppdaterade och förbereder ageranden för att snabbt kunna hantera en eventuell eskalerande situation så att vi kan anpassa vår service och vår verksamhet.

Många av Sibyllakedjans restauranger har Drive In och flera har också möjlighet för beställning och hemkörning via Foodora. Se lista med samtliga Sibyllarestauranger https://sibylla.se/om-sibylla/orter-dar-sibylla-finns/ där information finns om vilka som har Drive In, Hemkörning samt vilka som distribuerar mat via så kallad Lucka.

Vår absoluta prioritet är att vi sätter hälsa och säkerhet först och gör vårt bästa för att ge dig som gäst fortsatt hög service och god, nylagad mat utifrån en bred och varierad meny som passar de flesta.

Har du frågor kan du kontakta oss via vår Gästservice https://sibylla.se/gastservice/ alternativt via Facebook Messenger https://www.facebook.com/sibyllasverige/