SIBYLLAKEDJANS HÅLLBARHETSVISION
Sibylla jobbar kontinuerligt med att minska den totala klimatbelastningen och stärka hållbarhetsarbetet inom områdena ”Människan”, ”Maten” och ”Miljön”. Det handlar både om de sociala, ekonomiska och om de miljömässiga aspekterna, om att förstå det avtryck vi gör och agera på dessa.

MÄNNISKAN
Ett av Sibyllakedjans ledord är ”relation”. Vi strävar efter att vara en sund, trygg och attraktiv arbetsgivare. Anställda ska utvecklas och stimuleras i en inkluderande miljö där mångfald och jämställdhet råder. Utbildning av personal ska ske kontinuerligt för att utveckla och kompentenssäkra. Även våra samarbetspartners ska arbeta och ha riktlinjer för social hållbarhet. När det kommer till gästen, är alla välkomna till Sibylla. Vi är en del av den välkomnande svenska folksjälen. Vi kommer från och med 2024 samarbeta med vår favoritbjörn Bamse och hans vänner för att nå ut på ett mer handfast och begripligt sätt, exempelvis när det gäller de sociala delarna.

MATEN
I Sibyllakedjan strävar vi efter att maten håller en så miljövänlig, hälsosam och hög kvalitet som möjligt. Gästen ska känna sig trygg i att äta på Sibylla. Vi väljer hållbara och miljömedvetna leverantörer med relevanta kvalitetsmärkningar och certifikat för att säkerställa att produkterna håller vad de lovar. Våra leverantörer har stor kunskap och ett stort ansvar i hållbarhetsfrågan.

Exempelvis är all kyckling som används i våra restauranger certifierad enligt Svensk Fågels märkning ”Gula Pippin”. Detta innebär att kycklingen som erbjuds på vår meny alltid kommer från svenska gårdar och upprätthåller de höga krav som ställs på svensk kycklingproduktion. Gula Pippin garanterar att kycklingen är kläckt, uppfödd, slaktad, förädlad och kontrollerad i Sverige – oavsett vilken produkt det rör sig om. Den Gula Pippin garanterar även en frisk och salmonellafri kyckling som vuxit upp under goda förhållanden, i skydd av ett flertal stränga kvalitetsprogram, på gårdar som arbetar klimatsmart.

MILJÖN
Vi har identifierat de miljömässiga områden där Sibyllakedjan har en betydande klimatpåverkan. Med dessa som riktlinjer har vi satt upp handlingsplaner för minskning av att den miljömässiga belastningen i Sibyllas samtliga verksamhetsområden. Första steget i minskad miljöpåverkan är VAKET: mätningar av förbrukningstal och kemikalier. Helt i enlighet med Mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion) i FN:s Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling.

Vår vision ligger till grund för vårt hållbarhetsarbete och utifrån den jobbar vi med vår långsiktiga hållbarhetsstrategi med 2030 som målbild. Vi väljer också fossilfri energi till våra restauranger. Sibylla har dessutom utvecklat ett unikt modulhus som har flera fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv. Inte bara att det är flyttbart och på så sätt cirkulärt och återbrukbart, det är även snabbare och effektivare att bygga och kräver mindre energi och material än en normal snabbmatsrestaurang. Till 2025 har vi även som målsättning att 100 procent av allt förbrukningsmaterial ska komma från återvunnet material. Dessutom fasas all plast ut från leksaker och annat i och kring restaurangerna. För att tydliggöra budskapet i denna del av hållbarhetsfrågan kommer Bamse med vänner exempelvis att berätta om nackdelar med matsvinn som även det är en viktig del av Mål 12 i agenda 2030.